İstemsiz her gecikmede hayırlı bir netice vardır.

Muhammed Özgür YAŞAR

KAR TANESİ

Yazdır

Rivayette her bir kar tanesiyle bir meleğin yeryüzüne indiği söyleniyor. Bunu aklına sığdıramayanlara sözüm şu. Fen diyor ki her bir kar tanesi diğerinden farklı dizilmiş. Şekil olarak hiçbiri bir diğerine benzemiyor. Bu gösteriyor ki bunu yapan tüm kar tanelerini bir anda görüyor ve birbirine benzememeleri konusunda irade gösteriyor, böylece kudretinin azametini, ilminin genişliğini, iradesinin büyüklüğünü kullarına gösteriyor. Bunu böyle yapabilen Yaradan her bir kar tanesiyle bir melek yaratmış çok mu?