YDS'ye nasıl hazırlanır?

Yazdır

YDS'ye hazırlanınca gelecek noktalara dikkat edilmeli:
Yds'ye çalışırken bilmediği anahtar bir kelimeden dolayı soruyu yanlış çözüp de o kelimeyi öğrenmeyene şaşarım.
Yds'ye çalışırken soruyu yanlış çözüp de doğrusunu öğrenmeyene şaşarım.
Güncellenmeyen bilgi unutulur. Yeni öğrendiğiniz her İngilizce yapıyı farklı bağlamlarda kullanın ki tazeliğini korusun.
Zaten Türkçeyi konuşan birinin yanında bir de İngilizceyi konuşması şu globalleşen dünyada artık bir lüks değil gerekliliktir.
Müzik teknik anlamda bir dil değildir. Ama çok iyi bir iletişim aracıdır. Çoğu zaman söylendiği dil anlaşılmasa da dinleyenleri etkiler.
Bizim İstanbul Türkçesi dediğimize İngilizler'in, the Queen's English dediğini biliyor muydunuz?
Çince'de aynı kelimenin farklı vurgularla birkaç farklı anlama gelebildiğini biliyor muydunuz?
Konuşkan insanların dil öğrenme becerisi, içine kapanık olan insanlara göre daha yüksektir. Yani dil eğitiminde geveze olmak bir avantajdır.
Beware of the evil eye! "Kem gözlerden sakının!"

next grammar nxt
ult readm